Stránky o rušňoch ZSSK a ČD

183


183.022
Krásna nad Hornádom
13.9.2003
foto: Igor Molnár