Stránky o rušňoch ZSSK a ČD


27.1.2005
Táto časť stránky rail.szm.sk bola presunutá na www.vlaky.net, prístup k aktualitám je cez hlavné menu AKTUALITY -> PREVÁDZKA -> RAD 162, 163; 263 a 362, 363. Aktuality sa budú taktiež zobrazovať aj priamo na hlavnej stránke www.vlaky.net spolu s ostatnými správami.

31.12.2004 - periodická oprava 263.005
V rušňovom depe Bratislava hlavné bola ukončená oprava na "princeznej" 263.005, dostala čiastočne nový lak, boli použité klasické syntetické náterové hmoty, bol však zvolený dosť nezvyčajný tehlovočervený odtieň a pás je výrazne krémový. Nebol však realizovaný náter celej skrine, boli pozatierané iba niektoré časti. Zakrátko by sa už mal rušeň objaviť v prevádzke. (foto: Lukáš Šafář, 29.12.2004)

23.12.2004 - poškodenie zberača na 263.012, porucha 263.006
23.12. pri jazde s vlakom R 811 došlo pri žst. Hronská Dúbrava k poškodeniu zadného zberača (v smere jazdy do Zvolena) na rušni 263.012, horné rameno vrátane šmýkadla bolo úplne vylomené. Keďže spodné rameno, ktoré ostalo na streche, neohrozovalo trolej (nemohlo ho strhnúť), "princezná" pokračovala s týmto vlakom s približne hodinovým meškaním do Zvolena, kde nasledoval pravidelný preprah, v tomto prípade za 754.055. 263.012 sa vrátila do Bratislavy podľa obehov, teda činná v čele vlaku R 802, ale len s jedným zberačom. (foto: Lukáš Šafář, 29.12.2004)

V depe Bratislava hlavné je pre poruchu odstavená "princezná" 263.006.

16.12.2004 - prevádzka rušňov 162, 163, 362 a 363 v novom GVD
S nástupom nového GVD došlo k niekoľkým významným zmenám v prevádzkovom nasadení bratislavských "peršingov" 362 a 363, asi najzásadnejšou zmenou je, že sa zvýšila turnusová potreba na 13 rušňov 362 (prevádzkyschopných je 15; 362.010 je dlhodobo odstavená). Táto skutočnosť pravdepodobne spôsobí, že "peršingy" 362.007, 362.011 a 362.012 budú nasadzované už aj na vlaky do Košíc (doteraz boli všetky tri v spoločnom turnuse s 363, kde vozili osobné vlaky a rýchliky len po Žilinu).
Ďalšou podstatnou zmenou je prevzatie časti výkonov do Košíc od bratislavských "goríl" 350, s čím súvisí aj ich nasadenie na vlaky kategórie IC (od 350 prevzali vlaky IC 402, IC 403, R 604 a R 609). Bratislavské 362 budú voziť aj pár vlakov R 607 a R 612, ktorého vozbu zabezpečovali přerovské (a predtým aj pražské) 363 ČD (výnimočne 362 ČD). Tým pádom prevzali dvojsystémové "peršingy" ZSSK prakticky takmer všetky vlaky na vozebnom ramene Bratislava - Košice, avšak pravidelne sa s nimi možno stretnúť aj v iných častiach Slovenska, konkrétne rušne 362 vozia v pracovných dňoch aj pár osobných vlakov 3273 a 3274 na trati Púchov - Horní Lideč a vlaky R 612, Zr 1901, 1902 a 1903 na trati Košice - Bánovce nad Ondavou (R 612 je teda ťahaný rušňom 362 v celom elektrifikovanom úseku Bánovce nad Ondavou - Košice - Bratislava hl.st.). Zastihnúť ich je možné, tak ako to bolo aj doteraz, v čele vybraných osobných vlakov v úseku Žilina - Nové Mesto nad Váhom a všetkých vlakov na trati Košice - Hidasnémeti, s R 380 a R 381 jazdia až do Plavča.

V prevádzkovom nasadení rušňov 363 nedošlo k nejakým významným zmenám oproti minulému GVD, aj naďalej vozia osobné vlaky a rýchliky na vozebnom ramene Bratislava - Žilina, s posilovými vlakmi budú jazdiť aj do Prešova (R 1504 a R 1505) a Košíc (Ex 1600 a Ex 1601), na vlaky Ex 1600 a Ex 1601 však už nebudú nasadzované "nákladné peršingy" z depa Bratislava východ. Tie boli v minulosti na tento pár vlakov používané z dôvodu, že sa takto dopravovali do Košíc, odkiaľ potom zabezpečovali vozbu nákladných vlakov do Hidasnémeti. Teraz však už na tento účel bude do Košíc niekoľko rušňov 363 z Bratislavy zapožičaných (evidenčne ale stále patria depu Bratislava), tieto "košické" rušne sa pravdepodobne budú pravidelne vymieňať s ďalšími bratislavskými "nákladnými peršingami". Pre fotografov budú určite zaujímavé vlaky R 333, ktorý bude mať pravidelne v pracovných dňoch v čele dva rušne 363 a Os 3054 - v úseku Žilina - Trenčín bude mať v pracovných dňoch dva rušne 363, jeden vlakový, druhý v závese.

Žilinské "peršingy" 162 sú na vlaky nasadzované prakticky tak isto ako v minulom GVD, teda väčšinu výkonov majú smerom na sever od Žiliny, teda hlavne do Čadce, Skalitého a Zwardoňa, s párom vlakov Os 3262 a Os 3265 sa však objavia aj v českom Vsetíne. Do nasadzovania rušňov 163 zasiahlo rozdelenie vozebného ramena Žilina - Košice, hranicou sa stala Spišská Nová Ves, resp. Liptovský Mikuláš, čo znamená, že žilinské 163 sa dostanú najďalej po Spišskú Novú Ves a košické po Liptovský Mikuláš. Pravidelne už teda nebudú jazdiť košické 163 do Žiliny a naopak žilinské do Košíc. So žilinskými 163 sa však bude možné stretnúť aj v Ostrave, kam budú zachádzať s párom vlakov Ex 140 a Ex 141 z resp. do Vrútok a košickým 163 pribudli výkony na trati Košice - Prešov - Plaveč a budú voziť aj Os vlaky Plaveč - Lipany - Plaveč, kde boli doteraz nasadzované rušne 110.

11.12.2004 - 263.005, 363.100, 363.136
Bratislavská "princezná" 263.005 sa v súčasnosti nachádza v záverečnej fáze ES opravy, pôvodne bolo rozhodnuté, že náter skrine nebude súčasťou opravy, nakoniec však bolo toto rozhodnutie zmenené, a teda aj táto "princezná" dostane v rámci opravy nový lak.

Periodickou opravou prešiel aj "peršing" z nákladného depa Bratislava východ - 363.100, oprava bola vykonaná pravdepodobne v ŽOS Vrútky. Rušeň má nový lak a žlté zberače. Do Bratislavy sa vrátil 11.12. nečinný na Lv vlaku, bol ťahaný ďalším "peršingom" 363.091.

V ŽOS Vrútky bola ukončená aj oprava na 363.136, v tomto prípade však išlo o neplánovanú opravu, ktorá bola vynútená požiarom VN a NN kabeláže. Súčasťou tejto opravy bol aj nový PUR lak. Pred odoslaním do Vrútok stál rušeň určitý čas v depe Bratislava východ a do Vrútok bol odoslaný 5.5.2004 na vlaku R 703. Tento vlak zachytáva aj priložená snímka z Dubnice nad Váhom, hnacím vozidlom bol v tomto prípade "peršing" 362.015 (foto: Peter Krušinský).

8.12.2004 - 163.104, 362.004, 362.005
ŽOS Vrútky vykonali na košickom "peršingu" 163.104 obnovu vonkajšieho náteru, boli použité PUR náterové hmoty. Po 163.050 je 163.104 už druhým, ktorý má použité dva odtiene zelenej, vrch bočnice je svetlozelený a spodok tmavozelený. Rušeň bol do ŽOS odoslaný len na obnovenie náteru, periodická oprava tu realizovaná nebola, nakoľko bola vykonaná už v priebehu apríla priamo v RD Košice.

8. decembra došlo na vlaku R 605 k poruche na rušni 362.004. Závada bola v jednej motorovej skupine, pričom zaúčinkovalo diferenciálne relé trakčného obvodu, čo spôsobilo "odstreľovanie" hlavného vypínača. Rušeň bol schopný ďalšej jazdy len na jednom podvozku (s polovičným výkonom). Takto sa mu podarilo dôjsť až do Liptovského Mikuláša, odkiaľ však pre značné stúpanie na Štrbu musela byť na postrk zaradená "dvojička" 131.034+035. Meškanie vlaku dosiahlo približne 20 min.

Porucha vyradila z prevádzky aj "peršing" 362.005, do Bratislavy sa z Košíc vrátil 6.12. nečinný za 363.107 na vlaku R 600. Neschopný ostal pravdepodobne v ten istý deň pri jazde z Bratislavy s vlakom R 613.

16.11.2004 - 362.005, 362.006, 162.006, 163.113, 163.120
11. novembra sa z periodickej opravy do Bratislavy vrátil rušeň 362.005, zo Žiliny bol zaradený na príprah vlaku R 604, kde vystriedal iný príprahový rušeň, ktorý tento vlak doviezol z Ľubochne z dôvodu poruchy vlakovej 350.002. V Beluši sa však pokazila aj 362.005 a tak vlak prišiel do Bratislavy s približne 3-hodinovým meškaním. Ale nebola to prvá porucha, v ten istý deň ráno mala byť 362.005 zaradená už na príprah vlaku R 337, ale pre technické problémy sa vrátila späť do RD Žilina.
Periodickú opravu vykonali ŽOS Vrútky, v rámci nej dostal nový PUR lak - strecha a horná časť bočnice bledomodrá, krémový pás a spodok bočnice tmavomodrý. Pluhy sú v typickej ŽOS-kovej kombinácii farieb - vrch modrý a na spodnej časti žlté a čierne pásiky. Zaujímavou zmenou sú o 180° otočené zberače, tie však nalakované nie sú, zaujímavé je tiež, že nebola vykonaná oprava na podvozkoch a neboli na ne ani doplnené tlmiče pozdĺžnych kmitov (doplnené budú pravdepodobne dodatočne).
14.11. bol rušeň nasadený na vlak R 611 do Košíc, a keďže túto jazdu absolvoval bez poruchy, na druhý deň bol nasadený na vlak R 602 (a následne pokračuje ďalej podľa obehov).

15.11. došlo na vlaku R 703 k poruche bratislavskej 362.006, porucha bola pravdepodobne v jednom z trakčných meničov resp. trakčných motorov. Rušeň bol schopný ďalšej jazdy, avšak len "na 1 podvozok", tzn. s polovičným výkonom. Preto bol v Piešťanoch, kam už prišiel zmeškaný približne 20 min., z vlaku vyradený a na jeho miesto prišla 363.091, ktorá prišla do Piešťan ako Lv z Leopoldova. Vlak odišiel z Piešťan s meškaním okolo 50 minút. Následne aj samotný rušeň 362.006 odišiel ako Lv do Leopoldova.

Nedávno bola v žilinskom depe ukončená stredná oprava na 163.120, v rámci nej dostal nový, klasický zeleno-žltý syntetický lak, chýba však tenký šedý pásik na spodku skrine, typický pre väčšinu žilinských 162 a 163. Rušeň bol už uvedený do prevádzky a v súčasnosti jazdí v pôvodnej turnusovej skupine.

V Žiline prebieha aj ES oprava na 163.113 a do konca roka by ňou mala prejsť aj 162.006.

7.11.2004 - 362.005, 363.144
Rušeň 362.005 by sa v súčasnosti mal nachádzať v ŽOS Vrútky na EH oprave. Jeho posledným evidovaným výkonom pred opravou je 20.9.2004 Lv Žilina - Vrútky. Podľa neoverených informácií by mu v rámci opravy mali otočiť zberače o 180°, teda tak, ako ich majú aj rušne 350.
Ako už bolo napísané v predchádzajúcich aktualitách, rušeň 363.144 mal na jar 2003 skutočne požiar. Došlo k nemu, keď išiel namiesto rušňa 350 na vlaku IC 502. Požiar vznikol pravdepodobne niekde v okolí Púchova a pri prejazde železničnou stanicou Ilava horelo už celé zadné stanovište. Vlak zastavil medzi stanicami Ilava a Dubnica nad Váhom, v okolí však bol značne neprístupný terén, takže bolo obtiažne sa k vlaku dostať. Súprava bola neskôr odtiahnutá do Ilavy, odkiaľ pokračovala ďalej do Bratislavy s náhradným rušňom, rušeň 363.144 bol tak isto odtiahnutý do žel. st. Ilava, kde stál niekoľko dní na 4. staničnej koľaji. Následne na to bol prevezený do rušňového depa Žilina, kde na ňom bola vykonaná komisionálna prehliadka a potom bol odoslaný do ŽOS Vrútky na opravu, ktorá ešte stále nebola ukončená. Fotky rušňa krátko po požiari sú vo Fotoalbume II.

27.10.2004 - 362.012
26. októbra 2004 v žst. Trenčianska Teplá ostal na vlaku Os 3079 neschopný vlakový rušeň 362.012. Na príprah bol použitý rušeň 363.092. Vlak odišiel z Trenčianskej Teplej zmeškaný približne 25 min., ďalšie meškanie získal v traťovom úseku Trenčianska Teplá - Dubnica nad Váhom, kde bola výluka jednej traťovej koľaje (výmena koľajnicových pásov). Do Žiliny sa však podarilo meškanie znížiť, a tak vlak nakoniec prišiel do cieľovej stanice s meškaním 15 minút.

21.10.2004 - 163.102, 163.106 a 363.138
V rušňovom depe Spišská Nová Ves sa momentálne nachádzajú dva košické "peršingy" - 163.102 a 163.106. Prvý z nich - 163.102 - sa tu nachádza za účelom výmeny pôvodného vlakového zabezpečovacieho zariadenia LS IV za VZZ MIREL. Rušeň bude vybavený aj novým návestným opakovačom a elektronickým rýchlomerom MIREL.
Na druhom rušni - 163.106 - sa v tomto depe vykonáva periodická oprava.
Bratislavský "peršing" 363.138 sa po strednej redukovanej oprave, vykonanej v depe Bratislava východ, už vrátil do prevádzky. Počas nej boli na rušni nanovo nalakované pluhy (modrou a žltou farbou), strecha (šedou) a zberače (žltou). Náter skrine nebol obnovovaný, nakoľko predchádzajúcu periodickú opravu vykonali ŽOS Vrútky a v rámci nej dostal rušeň PUR lak. Rušeň je, tak ako aj pred opravou, zaradený v stave depa Bratislava východ a je využívaný na vozbu nákladných vlakov, môže sa však objaviť aj na posilových vlakoch Ex 1600 / 1601, na ktorých sa tiež využívajú rušne 363 z nákladného depa Bratislava východ.

27.9.2004 - 263.003, 263.010
Bratislavská "princezná" 263.003 má v poslednom čase značné problémy so zberačmi, od 25.6.2004, kedy tieto problémy začali, mala z tohoto dôvodu tri neschopnosti: 16.8.2004 došlo v Lamačskom tuneli z dôvodu pomalého spúšťania zberača k jeho odtrhnutiu, 20.9.2004 bol rušeň odstavený pre poruchu zberačov z vlaku Os 2043 (následná oprava trvala 2 dni) a 25.9.2004 bol odstavený z vlaku Os 2013 (v tomto prípade oprava trvala 1 deň). Keďže sa zberače stále nepodarilo uviesť do plne funkčného stavu, rušeň používa len jeden z nich, a preto sa často vyskytuje situácia, keď rušeň ide so zdvihnutým predným zberačom, čo na Slovensku nie je častým javom.
26.9.2004 bola z prevádzky odstavená "princezná" 263.010, keď z dôvodu nesprávne prestavenej smerovej páky došlo k poškodeniu kotevných meničov. Približná škoda je 54 000 Sk, do 263.010 budú použité pravdepodobne kotevné meniče z 263.005, na ktorej je v súčasnosti vykonávaná stredná oprava.

21.9.2004 - 363.088
Rušeň 363.088 bol po absolvovaní strednej opravy v depe Bratislava východ opäť zaradený do prevádzky, jeden z prvých výkonov urobil tento "peršing" v nedeľu 19.9., keď bol zaradený na nákladné vlaky do a zo Žiliny.
Zaujímavosťou tejto strednej opravy bolo, že v rámci nej z rušňa odstránili úchytky, na ktorých boli prichytené ochranné mreže čelných okien, ktorými bol rušeň vybavený z výroby. Aj keď mreže boli z čelných okien odstránené už pred niekoľkými rokmi, tieto úchytky boli odstránené až teraz.

8.9.2004 - 362.015, 163.102, žilinské 162, 163
7. septembra odviezol už opravený rušeň 362.015 svoj prvý vlak do Košíc po nehode, bol ním R 613 s odchodom z bratislavskej hlavnej stanice o 23.50.
Opravu absolvoval v depách Bratislava východ, kde bol dosadený nový pluh, vzduchojem a vykonané ďalšie menšie opravy, a v RD Bratislava hlavné, kde prebiehala oprava snímača pre vlakový zabezpečovač, ktorý sa nachádza hneď za pluhmi a bol tiež poškodený. Nový pluh bol nalakovaný namodro a vedľajší, nepoškodený pluh, bol tak isto natretý namodro (pôvodne boli obidva pluhy modro-žlté).
V rušňovom depe Spišská Nová Ves bola pred niekoľkými dňami ukončená periodická oprava na košickom "peršingu" 163.102, dostal aj nový, klasický zeleno-žlto-šedý lak.
Vlakovým zabezpečovacím zariadením a elektronickým rýchlomerom MIREL sú postupne vybavované aj žilinské rušne 162 a 163, majú ho napríklad už rušne 162.003, 162.005, 163.121 a iné. Týmto typom vlakového zabezpečovača by mala byť postupne vybavená väčšina rušňov ZSSK. Majú ho už napr. rušne 350, 362, 363, niektoré 751, 754, 736, 773.

2.9.2004 - 362.015
1. septembra "peršing" 362.015 spolu s jedným poškodeným osobným vozňom odišli z Považskej Teplej, kde boli odstavené od pondelka 30.8. po nehode. Nie je mi však známe kam a na akom vlaku odišli. Vedel by niekto upresniť tieto informácie? (môžete použiť formulár v sekcii "e-mail" alebo napísať na rail@szm.sk)

1.9.2004 - 163.112, 263.005, 362.015
V žilinskom depe bola dokončená stredná oprava prvého rekonštruovaného žilinského "peršinga" - 163.112. Počas opravy bol nalakovaný novým lakom v klasickej zeleno-žltej kombinácii farieb, strecha je šedá. V roku 1999 bol tento rušeň (označený ešte ako 162.029) ako prvý zo žilinských 162 rekonštruovaný výmenou prevodoviek s bratislavskou 363.178 (po rekonštrukcii 362.013).
V sobotu 28.8.2004 bola z prevádzky odstavená bratislavská "princezná" 263.005. Po príchode na bratislavskú hlavnú stanicu z Nových Zámkov s Os 4206 bola stiahnutá do depa z dôvodu vysokého prekročenia najazdených kilometrov do ES opravy. Krátko nato bola presunutá do depa Bratislava východ, kde jej vymontovali bleskoistku, ktorá bude použitá na 263.011, na ktorej sa práve dokončuje stredná redukovaná oprava, a následne bola opäť vrátená do depa Bratislava hlavné. Tu jej vyviazali trakčný transformátor a podvozky, ktoré budú odoslané na opravu do vrútockej ŽOSky a na rušni začali priamo v Bratislave vykonávať ES opravu, v rámci nej ale nedostane nový lak. Do prevádzky by sa mala vrátiť za niekoľko mesiacov. V turnuse ju v sobotu 28.8. dočasne nahradila 362.008.
Na železničnom priecestí neďaleko žst. Považská Teplá došlo 30.8. k zrážke vlaku R 605 s traktorom, vlakovým rušňom bol bratislavský "peršing" 362.015, ktorý sa pri nehode mierne poškodil.

23.8.2004 - 362.016, 363.093, 363.146
19. augusta ostal pre poruchu pred Ružomberkom na vlaku R 605 neschopný rušeň 362.016, ako príprahové hnacie vozidlo bola použitá spišskonovoveská "rakaňa" 183.001. Vlak prišiel do Košíc s približne 70-minútovým meškaním.
Ďalšia porucha vyradila z prevádzky rušeň 363.146. K poruche došlo 22.8. na vlaku Os 3007 pri vjazde do žst. Dubnica nad Váhom, keď tomuto "peršingu" "strelil" hlavný vypínač. Následné pokusy na uvedenie rušňa do činnosti sa nevydarili, do čela vlaku bola teda zapriahnutá príprahová 363.092, ktorá bol stiahnutá z Melčíc z vlaku Zn 51752. Osobný vlak s pravidelným odchodom 19.24 teda odišiel so 75-minútovým meškaním o 20.39. Pravdepodobnou príčinou neschopnosti bola závada v pomocných pohonoch. Tento rušeň ostal neschopný už aj 20.8. na Os 3000 v Bratislave, vtedy bola na dotiahnutie vlaku na hlavnú stanicu použitá staničná záloha 742.374. Vlak meškal 30 min. Fotky z tejto neschopnosti sú vo Fotoalbume II alebo tu: 363.146, 742.374+363.146.
(autor fotografií: Michal Póňa, 20.8.2004, Bratislava hl.st.)
Po absolvovaní rozličných skúšok a meraní bol do skúšobnej prevádzky po periodickej oprave nasadený "peršing" 363.093.

14.8.2004 - 263.011
Bratislavské hlavné depo v súčasnosti vykonáva na "princeznej" 263.011 strednú redukovanú opravu.

9.8.2004 - 363.088, 363.095, 363.138
Modro-žlté nátery na slovenských dvojsystémových rušňoch pomaly miznú, modro-krémový lak už dostal aj najstarší bratislavský "peršing" - 363.088. Pluhy bude mať nalakované v klasickej modro-žltej kombinácii. V súčasnosti stojí v hale bratislavského východného depa, kde je na ňom vykonávaná stredná oprava. V hale na periodických opravách sa nachádzajú aj ďalšie rušne - 363.095 a 363.138.

25.7.2004 - 362.008
Rušeň 362.008 je už opäť prevádzkyschopný, 21.7. absolvoval skúšobnú jazdu do Žiliny, keď bol zaradený na príprah vlakov 3001 a 3004 Bratislava - Žilina - Bratislava, vlakovým rušňom bol 363.103.
O dva dni neskôr, 23.7., bol zaradený na vlak R 703 do Martina, a keďže ani na tomto vlaku sa na ňom nevyskytla porucha, ďalší deň pokračoval ďalej podľa obehu.

24.7.2004 - 363.107
V priebehu júna a júla bola v bratislavskom východnom depe vykonaná stredná oprava na 363.107. Rušeň v rámci nej dostal nový modro-krémový lak skrine, modro-žlté pluhy a žlté zberače. Použité boli syntetické náterové hmoty (tzn. nie polyuretánový lak). Rušeň patrí do depa Bratislava hlavné, zatiaľ nie je zaradený v turnuse a môže sa teda objaviť v prevádzke ako náhrada za iný turnusový rušeň 362, 363, 350 alebo v čele posilových rýchlikov.
Predchádzajúcu ES opravu vykonalo v roku 2000 rušňové depo Spišská Nová Ves.

22.7.2004 - 362.003
Rušeň 362.003 mal pravdepodobne nedávno nejakú menšiu nehodu s osobným autom, pri ktorej prišiel o jeden z pluhov. Pod 2. stanoviskom rušňovodiča má na ľavej strane pôvodný modro-žltý pluh nahradený iným, celým žltým. Pluh na druhej strane bol ponechaný pôvodný. Nemuselo však ísť len o stret s osobným autom, pluh sa mohol poškodiť aj iným spôsobom.

3.7.2004 - 362.008
Ďalší pokus o uvedenie rušňa 362.008 do prevádzky sa nevydaril, rušeň bol včera po dlhšej dobe opäť nasadený na vlak, ale pre poruchu sa do Bratislavy znova nevrátil tak, ako sa mal podľa obehov vrátiť. Zo Žiliny do Bratislavy bol prevezený dnes poobede ako nečinný na nákladnom vlaku za vlakovým rušňom 363.094.

24.6.2004
Včera na Os 3005 došlo k poruche vlakového rušňa 362.006. Do Bratislavy bol dopravený dnes na nákladnom vlaku za vlakovou 363.097.
Z histórie rušňa 362.006 spomeniem, že pred rekonštrukciou na 362, ešte ako 363.152, bol dlhodobo odstavený z dôvodu problémov s prevodovkami, neskôr bol odoslaný na opravu do ŽOS Vrútky, odkiaľ sa vrátil v lete 2001. Vo Vrútkach bol ako jeden z prvých bratislavských rušňov 362 / 363 nalakovaný novým polyuretánovým lakom.

22.6.2004
Situácia ohľadom porúch dvojsystémových "peršingov" opäť začína pripomínať minulé roky. K poruchám došlo na rušňoch 363.095 (pravdepodobne včera na Ex 511) a na 362.008, ktorá už svojou poruchovosťou prekonáva rekordy. Ako prvá sa do Bratislavy vydala 362.008 za vlakovou 362.003 na R 600 a o dve hodiny neskôr na vlaku R 602 z Košíc vyšla ďalšia "peršingová dvojička", tentokrát v čele dokonca s nákladnou 363.106 a za ňou spomínaná 363.095.

18.6.2004
Opäť po krátkom čase sa objavili na trati "peršingové dvojičky", tentokrát až dve. V prvom prípade išlo o 362.014+362.008 na R 602, kde rušeň 362.008 bol zaradený z dôvodu poruchy.
Druhou "dvojičkou" bola 362.016+362.013 na R 611, pričom 362.013 bola do vlaku zaradená pravdepodobne preto, lebo v Košiciach chýbal jeden rušeň po tom, čo sa pokazila 362.008.

16.6.2004
S blížiacimi sa letnými mesiacmi sa aj u rušňov 362 a 363 začína prejavovať vyššia náchylnosť na poruchy známa z minulých rokov, keď boli tieto rušne hromadne odstavované pre poruchy, čo ale naopak prinieslo množstvo zaujímavostí, ako napríklad košické 163 alebo výnimočne aj spišskonovoveské 131 v čele rýchliku do Bratislavy (samozrejme len po Žilinu).
Tentokrát pre poruchu nemohla svoj vlak odviezť 363.101, ktorá sa na opravu do Bratislavy vracala dnes za vlakovou 362.013 na R 602. Takéto poruchy dosť "zamiešajú" aj s obehmi, keď napríklad dnes namiesto 362.008 na R 600 išla 362.014, ktorá ale mala odviezť až R 602, ten bol namiesto nej ťahaný rušňom 362.013.

12.6.2004
Približne pred týždňom sa zo ŽOS Vrútky už po tretíkrát po ES oprave vrátil do Bratislavy "peršing" 362.008. Potom viezol aj rýchlik do Košíc, ale z Košíc sa opäť vrátil len ako nečinný, čo ale nemuselo byť spôsobené len poruchou, mohlo ísť aj o bežnú prepravu tohoto rušňa z Košíc do Bratislavy.

1.6.2004
Dnes uplynulo presne 6 rokov odvtedy, čo v bratislavskom depe stojí odstavený rušeň 363.157, dnes známy skôr ako 362.010. Počas tohoto dlhého obdobia na ňom bola vykonaná, a čiastočne aj dokončená, výmena riadiaceho systému a navyše prešiel aj vyväzovacou opravou, počas ktorej dostal nové prevodovky, čím bol rekonštruovaný na 362. Nedávno bol z rotundy bratislavského hlavného depa premiestnený do depa Bratislava východ II, kde sa uvažovalo o dokončení riadiaceho systému. Momentálne stále stojí mimo haly a údajne sa rekonštrukcia v Bratislave ani dokončovať nebude, čo by znamenalo, že jeho uvedenie do prevádzky je zatiaľ v nedohľadne.

29.5.2004
Rušeň 263.009 stojí odstavený v bratislavskom hlavnom depe, kde čaká na opravu kotevných meničov. Začiatkom mája mala táto "princezná" tiež problémy s nedostatkom oleja v kotevných meničoch, to sa týkalo ale meničov pre 1. a 2. trakčný motor, počas opravy sa však zistilo, že aj meniče pre 3. a 4. trakčný motor potrebujú opravu. Z dôvodu, že momentálne nie sú k dispozícii náhradné diely, je rušeň odstavený z prevádzky.
Na 363.134 došlo k poškodeniu šmýkadla na jednom zberači. K poškodeniu došlo pravdepodobne tak, že rušeň prešiel cez úsekový delič (resp. cez koľajovú spojku medzi 1. a 2. traťovou koľajou) so zdvihnutým zberačom. V jazde ďalej pokračoval na predný zberač.

25.5.2004
V poslednom čase už rušeň 362.008 "lámal rekordy" čo sa týka poruchovosti, preto bolo rozhodnuté, že sa tento rušeň vráti späť do ŽOS Vrútky, kde by ho mali v rámci záručnej opravy uviesť do prevádzkyschopného stavu. Rušeň bol dnes (25.5.) prepravovaný ako nečinný za príprahovou 362.016 na vlaku R 707 do Žiliny.

21.5.2004
Včera (20.5.) došlo k zaujímavej situácii na vlaku Os 3012, keď na ňom ostal neschopný pravdepodobne "peršing" 362.006. Zaujímavo bola ale vyriešená potreba príprahového rušňa- keďže tento vlak pravidelne z Trenčianskej Teplej vezie v závese "laminátku" 240, ktorá sa týmto spôsobom vracia do Leopoldova, bol ako príprah využitý práve tento rušeň prepriahnutý zo závesu na príprah.
Niekoľkodňové odstavenie rušňa 362.008 prinieslo svoj úžitok a vo štvrtok bol opäť zaradený do prevádzky, keď viezol vlak R 611 do Košíc. Ale na druhý deň (teda piatok 21.5.) naňho čakal omnoho zaujímavejší výkon, keď sa ocitol dokonca v čele IC 404 namiesto "gorily" 350.001. Tento rušeň teda konečne po dlhej dobe absolvoval celý obrat Bratislava - Košice - Bratislava bez poruchy.
Minulý týždeň bola do prevádzky opäť uvedená aj 363.135-ka, keď na jednom zo svojich prvých výkonov po oprave ťahala 15.5. do Košíc vlak R 605.
Za posledný týždeň sa vyskytli menšie poruchy na rušňoch 362.013 a 363.096. Oba rušne by však už mali byť v prevádzke. Zaujímavé sú aj úvahy o výmene klasických jednosmerných trakčných motorov typu Al 4542 Fir na 363.096 za nové asynchrónne trakčné motory.

16.5.2004
Rušeň 362.008 sa opäť podarilo pracovníkom bratislavského depa uviesť do prevádzkyschopného stavu a 15.5. vykonal spoločne s 363.091 v úseku Senec - Sládkovičovo skúšobnú jazdu. Čoskoro by mal byť opäť uvedený do prevádzky a snáď v nej vydrží už dlhšie bez poruchy.

14.5.2004
Rušeň 362.008 je už opäť pokazený, tentokrát sa späť do Bratislavy dostal 14.5. na R 602, kde mu príprah robil "peršing" 363.101. Podľa mne známych informácií sa rušeň 362.008 po návrate zo ŽOS ešte ani z jedného obratu nevrátil späť do Bratislavy ako činný.
Po strednej oprave bol do prevádzky zaradený ďalší "peršing" - 363.096. Opravu a nový lak zabezpečovalo depo Bratislava východ 2. Tento rušeň patrí do evidenčného stavu depa Bratislava východ, takže jeho hlavnou náplňou práce bude vozba Zn a Pn vlakov na Žilinskom vozebnom ramene, prípadne až do Komárna, kde "nákladné peršingy" tiež pravidelne jazdia.

6.5.2004
Včera - 5. mája - bola vykonaná pracovníkmi depa Spišská Nová Ves skúšobná jazda v úseku Spišská Nová Ves - Svit na rušni 363.135, ktorý sa v tunajšom depe nachádzal na strednej oprave, v rámci ktorej dostal aj nový - klasický spišskonovoveský - lak, to znamená modrá skriňa (iba jeden odtieň modrej), krémový pás, šedá strecha a žlto-čierno-krémové pluhy.
Predchádzajúcu strednú opravu na tomto rušni vykonali ŽOS Vrútky v marci 1998.
Do bratislavského depa bude prevezený pravdepodobne 9. mája na R 1502.
Ďalšia skúšobná jazda - tentokrát ale s pracovníkmi bratislavského depa - bola vykonaná dnes - 6.5. - na rušni 363.093. Bol zaradený na vlak R 332 ako príprah pred vlakovým rušňom 362.011.

5.5.2004
Rušeň 362.008 je už opäť odstavený v depe Bratislava hlavné, kde ho opravujú po ďalšej poruche. Rušeň ostal neschopný pravdepodobne 3.5. na R 605. Takéto časté neschopnosti sú dosť typické pre rušne, ktoré sa vrátia zo ŽOS (napr. nedávno 350.002, 350.007 alebo tak isto 362.009, ktorá mala takéto problémy približne pred rokom po návrate zo ŽOS).
Na vlaku R 703 bol 5. mája do ŽOS Vrútky prepravovaný rušeň 363.136, kde bude prebiehať jeho oprava po požiari. Tento vlak ťahal na príprahu rušeň 362.015. V ŽOS Vrútky sa 363.136-ka "stretne" s ďalším rušňom z depa Bratislava hlavné - 363.144, ktorý je v ŽOS tiež po požiari.

2.5.2004
V železničnej stanici Holíč nad Moravou došlo dňa 1.5. k poruche na bratislavskom rušni 263.010. Príčinou bolo vybitie akumulátorovej batérie počas prevádzkovej prestávky z dôvodu, že rušňovodič ju zabudol vypnúť. Nejde však o vážnu poruchu a po dobití batérií môže ísť rušeň späť do prevádzky.
Ďalšia bratislavská "princezná" - 263.009 - sa v ten istý deň pokazila v železničnej stanici Kúty na Os 2005. Ďalej tento vlak odviezla na príprahu "laminátka" 240.017 stiahnutá z nákladného vlaku. Dôvodom neschopnosti rušňa bol nedostatok oleja v kotevných meničoch. V tomto prípade však ide už o vážnejšiu závadu a rušeň si pravdepodobne niekoľko dní postojí v depe Bratislava hlavné.
Porucha sa objavila aj na rušni 362.008, do Bratislavy sa vrátil 1.5. ako nečinný na R 610. V turnuse ho dočasne nahradil rušeň 363.098.

26.4.2004
Podobne ako v rušňovom depe Bratislava skúšajú nový typ šmýkadiel na svojom rušni 362.002, tieto šmýkadlá skúša aj košické depo na rušni 163.060. Oproti 362.002 je však toto šmýkadlo použité len na jednom zberači. Tento typ šmýkadla sa od klasických odlišuje tým, že sa skladá len z dvoch radov líšt a klasické majú až štyri rady. Podobné šmýkadlá už nejaký čas používajú na svojich hnacích vozidlách aj České dráhy a ich výhoda je okrem zníženia opotrebovania trolejového drôtu aj vytvorenie lepšieho kontaktu šmýkadlo - trolej v dôsledku zníženia hmotnosti zberača. Nejaký čas bolo podobné šmýkadlo skúšané aj na 362.007, ale po strednej oprave už má na zberačoch klasické štvorradové šmýkadlá.
Bratislavský "peršing" 362.008 sa po dlhšej dobe opäť vrátil do pravidelnej prevádzky po strednej oprave, ktorú ale nevykonávalo depo Spišská Nová Ves, ako som písal v minulých aktualitách, ale bol pristavený do vrútockej ŽOS-ky. Rušeň sa už jedenkrát vrátil zo ŽOS, ale vzhľadom na problémy s vyhrievaním čelných skiel bol opäť vrátený do Vrútok. Niekoľko dní si potom postál ešte v žilinskom depe, aby sa po oprave mohol podrobiť skúške na jednosmernom systéme. V rámci opravy bol rušeň nalakovaný polyuretánovým lakom a je už štvrtým bratislavským "peršingom" s modrou strechou a tak isto štvrtým s tlmičmi pozdĺžnych kmitov podvozkov.

24.4.2004
Rušeň 362.008 sa už nachádza v depe Bratislava hlavné, to znamená, že čoskoro by sa už mal objaviť v prevádzke.

21.4.2004
20.4. sa zo spišskonovoveského depa do Bratislavy z ES opravy vrátil rušeň 362.008. Tak ako býva zvykom, aj teraz dostal rušeň nový lak s dvoma odtieňmi modrej (takýto lak budú dostávať len rušne 362). Niekoľko dní si ešte postojí v depe Bratislava východ 2, kde na ňom prebehnú menšie úpravy pred skúšobnou jazdou a následne bude zaradený do prevádzky.

20.4.2004
Na rušni 363.093 bola dokončená v depe Bratislava východ 2 stredná oprava, 19.4. bol rušeň skúšaný aj pod trolejou v obvode depa. Jeho skúšobná jazda do Sládkovičova je naplánovaná na piatok - 23.4.
Stredná oprava sa už začala aj na dlhodobo odstavenom rušni 362.010.

6.4.2004
Rušeň 362.010 bol premiestnený od 2. haly bratislavského depa na 10. koľaj, kde čaká na ES opravu, ktorá by mala začať za necelé dva týždne.
2.4.2004 došlo k poruche na rušni 362.015, tento bratislavský "peršing" sa stal neschopným ďalšej jazdy vlastnou silou a do bratislavského depa ho odtiahla na R 600 bratislavská 363.106.
V priestoroch bratislavského depa východ II prebieha stredná oprava a rekonštrukcia nabíjača akumulátorových batérií na rušni 363.093 a v začiatočnej fáze je aj stredná oprava rušňa 363.096.
Veľkú smolu mal rušeň 363.136, ktorý je v súčasnosti už ako druhý bratislavský odstavený z dôvodu požiaru. Jeho rozsah však nebol až taký, ako tomu bolo u 363.144, kde vyhorelo kompletne celé stanovisko rušňovodiča. Požiar vznikol na VN kábloch a rozvodoch 48 V. V súčasnosti je rušeň odstavený v hale depa Bratislava východ II.
Fotky k aktualitám nájdete vo fotoalbume.

28.3.2004
Včera - 27.3. - došlo neďaleko bratislavskej hlavnej stanice k zaujímavej situácii, keď na rušni 263.007 v čele Os 2035 došlo k strhnutiu zberača pri vjazde do tunela v smere od Lamača. Bratislavský tunel totiž nie je elektrifikovaný a elektrické rušne prechádzajúce tunelom majú cez neho prikázanú jazdu so stiahnutým zberačom, ale rušňovodič ho pravdepodobne zabudol stiahnuť. Akonáhle dôjde k takémuto poškodeniu zberača, rušeň je neschopný ďalšej jazdy a podľa predpisu má zastaviť na trati, ale vlak proti predpisu pokračoval až na hlavnú stanicu s druhým zberačom.
Depo Spišská Nová Ves opäť vykonáva strednú opravu na bratislavskom rušni, je ním 362.008. Okrem toho opravujú na ňom ešte aj poruchu prevodovky a dá sa očakávať, že podvozky sa nachádzajú v ŽOS Vrútky, kde na ne dosadzujú tlmiče pozdĺžnych kmitov podvozkov.
Vyväzovacia oprava bola vykonaná na rušni 363.101. V rámci nej dostal nový náter strechy a modro-žlté pluhy.

20.3.2004
V depe Bratislava hlavné prebiehajú dokončovacie práce na redukovanej ES oprave rušňa 263.004, má nanovo nalakované niektoré časti, ako sú podvozky, strecha a zberače.
Rozbehli sa už aj práce na ďalšej redukovanej strednej oprave, tentokrát rušňa 263.012.
Začiatkom mesiaca vyšiel z haly žilinského depa opravený bratislavský rušeň 363.133. Tak ako aj pred nehodou, je zaradený v turnuse a vozí osobné vlaky a rýchliky na trati do Žiliny. To, že rušeň mal nehodu, je viditeľné len pri pozornejšom pohľade na bočnicu pod žalúziami, ktorá je mierne zvlnená.
Pravdepodobne sa blíži aj vyriešenie problému okolo rušňa 362.010 - tento dlhodobo odstavený bratislavský rušeň už niekoľko rokov stál v rotunde bratislavského hlavného depa, ale nedávno bol presunutý do depa Bratislava východ 2. Rušeň je kompletne odskúšaný, má nový riadiaci systém a je plne prevádzkyschopný, ale nie je finančne vysporiadaná modernizácia riadiaceho systému, čo je aj prekážka uvedenia rušňa do pravidelnej prevádzky.

7.3.2004
Opäť je o jednu "trišesťdvojku" s dvoma odtieňmi modrej viac. Tentokrát je tým rušňom 362.014, ktorý bol týmto lakom natretý na žiadosť RD Bratislava v rámci ES opravy. Od rušňov 362.009 a 013 sa ale na prvý pohľad odlišuje náterom strechy, ktorá je šedá a farbou pluhov, ktoré sú modro-žlté (modrý vrch, žltý spodok). Opravu vykonalo rušňové depo Žilina v spolupráci s ŽOS Vrútky, kde prebehla prehliadka podvozkov a dosadenie tlmičov pozdĺžnych kmitov podvozkov. Ďalším rušňom v poradí, na ktorom by mala byť vykonaná ES oprava, je 362.008.
V žilinskom depe prebiehajú posledné úpravy na rušni 363.133 pred uvedením do prevádzky, poškodené časti skrine boli opravené a čaká sa už len na nalakovanie týchto častí zodpovedajúcimi farbami. Tak isto prebieha aj oprava na 163.121, ktorá bola tiež poškodená pri nehode. Dostala už nové pluhy, nový vzduchojem a čoskoro bude mať už zaviazané aj svoje podvozky, ktoré boli tiež poškodené. Na oprave poškodenej skrine by sa malo čoskoro taktiež začať pracovať.
Žilinské depo okrem toho ešte vykonáva aj strednú ES opravu na "domácom" rušni 163.125, oprava je už takmer pred koncom, rušeň už dostal aj nový lak.

22.2.2004
Nebýva zvykom, že rušne 363 dostanú nový lak v rámci nejakej inej opravy ako ES alebo EH, ale práve také niečo sa stalo na rušni 363.093 - dostal nový lak počas vyväzovacej opravy (EVy). Bol použitý trochu tmavší odtieň modrej, ako sa bežne na týchto rušňoch používa a pluhy má, tak ako aj väčšina rušňov, ktoré dostali nový lak v poslednom období, modro-žlté.

17.2.2004
Doplnenie k aktualite z 15.2.2004: V rámci opravy podvozkov boli na rušeň 362.001 dosadené aj pozdĺžne tlmiče kmitov. Tieto tlmiče boli v rámci ES opravy dosadené minulý rok aj na rušeň 362.009 a ich dosadenie na rušne 350 bola podmienka zo strany ČD pre prevádzku rýchlosťou 160 km/h v Čechách. Tieto tlmiče sú dôležité z dôvodu, že na modernizovaných českých a niektorých úsekoch tratí na Slovensku je iný sklon hlavy koľajnice a dochádza pri tom k vyšším kmitom na podvozku - práve tieto tlmiče tomu majú zabrániť a znížiť opotrebovanie podvozkov.

15.2.2004
Po viacmesačnom odstavení sa do prevádzky po nehode vrátil rušeň 362.001. Toto dlhšie odstavenie bolo spôsobené opravou poškodených podvozkov v ŽOS Vrútky, na ktorých boli poškodené prevodové skrine, z ktorých pri nehode vytiekol olej.
Rušeň má premaľované pluhy na modro-žlté (vrchná polovica modrá, spodná žltá) a nový lak dostali aj zberače, ktoré sú natreté oranžovou farbou. Spod žalúzií bol odstránený aj výtvor nejakého sprejera, s ktorým pred nehodou dlhšie jazdila.

6.2.2004
Vo štvrtok 5.2.2004 došlo v obvode železničnej stanice Žilina k zrážke dvoch rušňov - 363.133 a 163.121. Os 3001 z Bratislavy do Žiliny vedený rušňom 363.133 vchádzal do stanice, keď na výhybke narazil do rušňa 163.121, následkom čoho sa rušeň 163 vykoľajil. Na rušni 363.133 došlo k poškodeniu oplechovania pod 1. stanoviskom rušňovodiča a mierne poškodený bol aj predný podvozok. Rušeň po nehode ostal stáť na koľajniciach. Na žilinskom rušni 163.121 došlo k preseknutiu bočnice na viacerých miestach a následkom vykoľajenia sa poškodili aj pluhy a pravdepodobne aj podvozok. Obidva rušne sa teraz nachádzajú v depe Žilina - 363.133 je v hale depa, kde bude pravdepodobne prebiehať jeho oprava a 163.121 stála pred rotundou depa.
V hale žilinského depe stál ešte aj bratislavský rušeň 362 (resp. 363), na ktorom práve prebieha ES oprava. Bol už nalakovaný novým lakom - podobne ako 362.009 a 013 s dvoma odtieňmi modrej, ale mal zložené tabuľky s označením, takže sa nedalo zistiť, o ktorý rušeň ide. Ale pravdepodobne je to 362.014.

17.1.2004
Koncom minulého roku vyšla z depa Spišská Nová Ves po ES oprave košická 163.050, dostala zaujímavý náter, ktorý vychádza z bratislavských rušňov 362.009 a 013, ale boli použité zelené a oranžová farba. Horná časť bočnice a strecha sú svetlozelené, nasleduje oranžový pás a spodok je klasický - tmavo zelený. Dosť "exoticky" na rušni pôsobia aj oranžové madlá a pluhy s čiernymi a oranžovými pásmi.
Vyväzovaciu opravu (EVy) nedávno vykonalo bratislavské depo na rušni 363.092. V rámci nej dostal nový žltý náter zberačov a nanovo boli natreté pluhy - vrch modrý a spodok žltý.

12.1.2004
Nejaký šikovný sprejer sa opäť snažil ukázať svetu čo dokáže a pre svoju prezentáciu si vybral rušeň 363.147, ktorému pod žalúzie nastriekal nejakú zaujímavú čarbanicu... Keďže v rámci ES opravy bol rušeň nalakovaný novým polyuretánovým lakom, odstránenie tohoto výtvoru by nemalo byť problémom, ale aj tak je otázka, ako dlho bude takto pomaľovaný jazdiť.
Nové šmýkadlá boli skúšobne dosadené na rušeň 362.002. Ide o šmýkadlá, ktoré používajú už aj ČD. Namiesto štyroch líšt, ktoré prichádzajú do styku s trakčným vedením, sa skladá len z dvoch.
Oprava aktuality zo 17.12.2003 o zmene GVD: rýchliky 336 a 337 v úseku Komárom (MÁV) - Leopoldov nie sú vedené rušňom V43 MÁV, ale slovenskou "laminátkou" 240. Pôvodne však pre tieto vlaky bola uvažovaná práve maďarská V43.

4.1.2004
V decembri 2003 sa do prevádzky po strednej oprave vrátil bratislavský rušeň 363.091. Opravu vykonali pracovníci depa Žilina, v rámci opravy dostal nový lak, pluhy má v klasickej "žilinskej" kombinácii modrej a žltej. Je zaradený v stave depa Bratislava Východ, je teda možné stretnúť ho hlavne v čele nákladných vlakov smerom na Žilinu.