Stránky o rušňoch ZSSK a ČD


(27.1.2005)
Táto časť stránky rail.szm.sk bola presunutá na www.vlaky.net, prístup k aktualitám je cez hlavné menu AKTUALITY -> PREVÁDZKA -> konkrétny rad hnacieho vozidla. Ak sa vami hľadaný rad HDV nenachádza vo výbere, kliknite na "PREVÁDZKA" a zobrazia sa všetky správy, čo sa týkajú prevádzky hnacích vozidiel. Aktuality sa budú taktiež zobrazovať aj priamo na hlavnej stránke www.vlaky.net spolu s ostatnými správami.

(22.12.2004) Presun novozámockých 736; 754.036 mimo prevádzky
Postupne by mali všetky novozámocké rušne 736 prejsť do nového pôsobiska, do rušňového depa Zvolen. Od 1.1.2005 by všetky, vrátane tých, ktoré boli dodané do Zvolena už z výroby, mali prejsť pod novovzniknutú spoločnosť ZSSK Cargo Slovakia, mali by byť teda nasadzované výlučne len v nákladnej doprave a to vo dvojiciach ako náhrada za "dvojičky" rušňov 751 na Pn vlakoch.

Nedávno pribudol k dlhodobo odstaveným vozidlám depa Zvolen aj "okuliarnik" 754.036. Rušeň bol priamo v depe Zvolen pristavený na MV opravu, počas ktorej však bola objavená neopraviteľná trhlina na bloku spaľovacieho motora. Bude potrebné vymeniť celý spaľovací motor a dokým sa tak stane bude rušeň vedený ako dlhodobo odstavený.

(13.12.2004) Prvý deň nového GVD
Prvý deň platnosti grafikonu je takmer vždy veľmi zaujímavý pre väčšinu železničných fanúšikov a fotografov, hlavne z dôvodu, že dochádza k nasadeniam niektorých hnacích vozidiel na vlaky, kde doteraz nejazdili, prípadne mimoriadne prepravy hnacích vozidiel (vlakové + príprah alebo záves) a osobných vozňov. Tento rok pripadol začiatok GVD na 12.12.2004 a tak isto aj v tento deň vyšli na trať zaujímavé zostavy hnacích vozidiel na vlakoch osobnej dopravy.

Na trati Žilina - Bratislava bol určite zaujímavý vlak R 704, ktorý bol vezený dvojicou činných bratislavských "peršingov" 362.006+363.101. Tak isto aj z Trenčianskej Teplej vyšiel vlak s dvojicou rušňov v čele - išlo o vlak Os 3002 (bývalý Os 3004). V čele bola činná "laminátka" 240.089 a za ňou zaradená nečinná 240.130. Dvojica rušňov bola zaradená aj vo vlaku R 831, vlakovým bola "princezná" 263.012 a v závese išla "laminátka" 240.092.

V tomto grafikone sa po dlhšej prestávke opäť na Slovensko pozrú aj brnianske "plecháče" 242 v čele vlakov R 232, 233, 234 a 235 (prvým rušňom v tomto GVD v čele R 233 bol 242.243) a "laminátky" 230, ktoré budú zabezpečovať vozbu nákladných vlakov z ČR bez preprahu až do staníc Bratislava východ resp. Vajnory. Novinkou je aj nasadenie českých "peršingov" na vlak Ex 130, tento výkon prevzali rušne 362 ČD od slovenských "goríl" 350. Ako prvá bola na tento vlak nasadená 362.124. Novo zavedené vlaky EC 134 a Ex 278 boli v prvý deň GVD ťahané rušňami 350.004 (EC 134), resp. v druhom prípade 350.013 (Ex 278). Tak isto sa v tomto GVD budú na Slovensku častejšie objavovať aj pražské 150-ky, a to okrem tradičného páru R 424 a 425 aj v čele vlakov 422 a 423. Tak isto odvezú aj vlak R 810 v úseku Košice - Margecany, späť do Košíc pôjde 150-ka Lv, taktiež im pribudne aj výkon v čele R 432 a 433 do resp. zo Žiliny.

(10.11.2004) Požiar 811.006, oprava 750.365
V utorok 9.11.2004 ostal medzi stanicami Trenčianska Turná a Soblahov na vlaku Os 5402 Trenčín - Topoľčany neschopný motorový vozeň 811.006 (depo Trenčianska Teplá), dôvodom neschopnosti bol požiar, ktorý zasiahol motorovú časť vozňa. Motorový vozeň bol po uhasení požiaru stiahnutý späť do stanice Trenčianska Turná a z depa Trenčianska Teplá vyšla náhradná súprava s motorovým vozňom 850.006, ktorý na dlhšom výkone nebol už niekoľko mesiacov, čo sa nakoniec prejavilo aj na jeho spoľahlivosti - počas jazdy do Topoľčian ostal viackrát neschopný a do cieľovej stanice došiel len vďaka šikovnosti rušňovodičov.

Rušeň 750.365 z depa Nové Zámky sa opäť vrátil do prevádzky po požiari, ktorý mu pred niekoľkými mesiacmi zničil celé jedno stanovište rušňovodiča. Na jeho opravu bola použitá dlhodobo odstavená, bývalá prešovská, 750.377. Tá bude pravdepodobne aj naďalej slúžiť ako zdroj náhradných dielov pre ostatné rušne 750.

(21.10.2004) Zrušenie hradla Klobušice
Koncom augusta 2004 došlo k zrušeniu hradla Klobušice, nachádzajúceho sa v medzistaničnom úseku Dubnica nad Váhom - Ilava. Spomínané hradlo rozdeľovalo tento traťový úsek na dva oddiely, avšak po jeho zrušení boli odstránené aj obidve oddielové návestidlá, patriace k hradlu, vrátane ich predzvestí. Tým pádom ostal približne 7 km dlhý úsek Dubnica nad Váhom - Ilava už len ako jeden oddiel. Signalizácia funkčnosti priecestného zabezpečovacieho zariadenia, ktorá bola pôvodne na hradle, bola premiestnená do žst. Ilava.
Keďže k spomínanému hradlu nevedie žiadna prístupová cesta, hradlári sa sem mohli dostať len vlakom. Práve z tohto dôvodu tu zastavovali vybrané osobné vlaky, napr. Os 3072.
V minulosti boli z tohto hradla obsluhované aj mechanické závory, ktoré sa nachádzali 500 m od hradla smerom na Ilavu, tie však boli približne pred 2 rokmi odstránené a celé priecestie zrušené.

(8.10.2004) 140.058
K dvom žilinským "bobinám" (140.045 a 067), upraveným pre prevádzku v Poľsku, v dohľadnom čase pribudne ďalšia "bobina". Bude ňou 140.058, na ktorej sa momentálne priamo v žilinskom depe vykonávajú úpravy. Na čelách už má navarené ďalšie dve svetlá, ktoré sú potrebné z dôvodu, že pôvodné svetlá nespĺňajú podmienky pre prevádzku v Poľsku.

(28.9.2004) 754.054
Po viacmesačnom odstavení, ktoré bolo spôsobené vykonávaním periodickej opravy vo zvolenskej ŽOS, sa do zvolenského depa vrátil "okuliarnik" 754.054. Je už štvrtým rušňom, na ktorom boli úzke žlté prúžky na čelách nahradené lomeným pásom po celom obvode skrine (zvyšné tri sú 750.183, 750.300 a 754.055). Pred opravou rušeň jazdil spolu so 754.055 v dvojdennej turnusovej skupine do Margecian a Vrútok, po uvedení do prevádzky sa sem pravdepodobne vráti.

(9.9.2004) Oprava 240.031, poškodenie osobného vozňa
V hale bratislavského východného depa sa nachádza na oprave rušeň 240.031, z prevádzky bol odstavený z dôvodu vyhorenia kabeláže.
Dňa 3.9.2004 na osobnom vlaku Os 4208 Nové Zámky - Bratislava Nové Mesto, v čele s 263.006, došlo pri vchádzaní odbočkou do žst. Senec k odtrhnutiu kardanu na vozni Bh 50-5621-18 688-9, keďže táto skutočnosť sa zistila počas jazdy medzi Sencom a zast. Veľký Biel, vlak zo zast. Veľký Biel pokračoval do žst. Bernolákovo zníženou rýchlosťou 10 km/hod (vzdialenosť približne 4 km), kde bol tento vozeň, prvý od čela vlaku, následne vyradený zo súpravy a odstavený na bočnú koľaj. Tieto technické problémy, pomalá jazda vlaku a následné vyraďovanie vozňa, spôsobili meškanie vlaku 47 min.
text: Andrej Ivanič

(8.9.2004) Rušne 751.114 a 751.125 v RD Trenč. Teplá
Tento týždeň by mala opäť začať repná kampaň pre cukrovar v Trenčianskej Teplej a s tým súvisí aj zvýšená potreba rušňov v depe, ktoré zabezpečuje vozbu repných vlakov. Aj tento rok budú tieto vlaky voziť rušne 751, ktoré budú na tento účel zapožičané do depa Trenčianska Teplá. 6. septembra do tohto depa dorazila 751.125 zapožičaná z depa Vrútky, zo Žiliny bola prepravovaná ako nečinná na Mn vlaku. V Trenčianskej Teplej by mala byť zapožičaná aj 751.114, ktorá ako jedna z mála na Slovensku má ešte unifikovaný červený lak so širokým žltým pásom po celom obvode skrine.

(2.9.2004) Ďalšia T448 v ZŤS Dubnica
2. septembra prišla do ZŤS KV na periodickú opravu (prípadne aj modernizáciu) ďalšia T448 - T448.0928. Od pôvodného majiteľa z Českej republiky sa na Slovensko dostala cez ZOS Zvolen. Rušne, ktoré táto spoločnosť nakupuje, obyčajne po príchode do Zvolena absolvujú ešte v zvolenskom depe obnovu profilu obručí na podúrovňovom sústruhu a až potom odchádzajú do Dubnice.

(1.9.2004) Zvolenská 750.300 po oprave, opravy 740.689 a 740.417
31.8.2004 sa zo zvolenskej ŽOSky do RD Zvolen po periodickej oprave vrátil "okuliarnik" 750.300. Počas opravy dostal lak, podobne ako novozámocká 750.183, s lomeným žltým pásom po celom obvode skrine namiesto úzkych žltých pásikov nad čelníkmi.

Zo ZTS-KV Dubnica nad Váhom sa 26.8. vrátili po oprave rušne 740.689 a 417. Dostali zaujímavý zeleno-modro-žltý polyuretánový lak, ale nemajú znížené zadné predstavky.

(14.8.2004) Ďalšie T 448 na rekonštrukcii v ZŤS KV Dubnica nad Váhom
Rekonštrukcie rušňov T 448 v ZŤS Koľajové vozidlá Dubnica nad Váhom pokračujú, 13.8. boli do Dubnice na vlaku Mn 85602 privezené ďalšie dve T 448. Ide o rušne T 448-P123 a T 448-P124, ktorých bývalým vlastníkom bola poľská firma PTKiGK. Ide o rušne, ktoré boli v ČKD vyrobené pre poľský priemysel a na Slovensko sa dostali prostredníctvom ZOS Zvolen. Predmetom rekonštrukcie je zníženie zadného predstavku s akumulátorovými batériami a bežne sa pri tejto úprave vykonáva aj MV oprava a nástrek nového laku. Následne by mali byť rušne dopravené k novému vlastníkovi v Taliansku.

(12.8.2004) Preprava 240.070 do ŽOS, aktuality o 131.007-008, 131.087
12.8. na vlaku R 703 bola za vlakovým rušňom 362.008 do vrútockej ŽOS-ky prepravovaná novozámocká "laminátka" 240.070. Táto preprava sa uskutočnila za účelom vykonania periodickej opravy ES prípadne EH. Tento rušeň je známy tým, že v minulosti bol na určitý čas rekonštruovaný za účelom zvýšenia najvyššej rýchlosti na 140 km/h, s tým súviselo aj preznačenie na S 499.1002. Keďže sa táto úprava v prevádzke neosvedčila, či už z technických (nízka ťažná sila) alebo prevádzkových (nemal kde túto rýchlosť využiť) dôvodov, bol späť upravený do pôvodného stavu. Podobne rekonštruovaná bola aj S 499.0069 (dnes by mala označenie 240.069), tá sa ale spätnej rekonštrukcie nedočkala, lebo bola zrušená po požiari ešte ako S 499.1001. Podľa vzoru týchto rekonštruovaných "laminátiek" bola vyrobená ešte séria S 499.1003 - 27 (s najvyššou rýchlosťou 140 km/h), ktorá bola neskôr taktiež upravená na rýchlosť 120 km/h a tieto rušne (aj keď už nie všetky) dnes jazdia ako 240.121 - 145.
V depe Spišská Nová Ves boli vykonané periodické opravy na oboch častiach "dvojičky" 131.007 - 008 a jednej časti 131.087. Do 131.007 a 008 bol v rámci opravy dosadený aj elektronický rýchlomer MIREL.

(7.8.2004) Aktuality z depa Trenčianska Teplá
S postupným príchodom motorových vozňov 811 z rôznych častí Slovenska (napr. RD Brezno, Margecany) sa v Trenčianskej Teplej stali staršie motorové vozne 850 nepotrebnými, časť z nich bola minulý rok už zrušená a zošrotovaná (850.004, 033, 036, 038) alebo boli prevedené do iných RD (napr. 850.007 do RD Poprad), zvyšné vozne stoja odstavené po depe (850.002, 006, 022, 043 a 045). 850.006 je stále prevádzkyschopný, ale do prevádzky už nezasahuje. Jediným turnusovo zaradeným v rámci depa (a aj v rámci celého Slovenska) je 850.018, ktorý jazdí s meracím vlakom. Ďalšími vozňami v depe, v súčasnosti už tiež nepotrebnými, sú 830.124 a 209. 830.124 prešiel opravou vo vrútockom depe a podobne ako 850.006 má polyuretánový lak. Obidva tieto vozne sú tiež bez turnusového zaradenia. Všetkú osobnú dopravu, ktorú zabezpečuje depo Trenčianska Teplá, prevzali motorové vozne 811, ktorým pred niekoľkými mesiacmi, keď ich ešte nebol dostatočný počet, pomáhali zapožičané leopoldovské 810. V depe sa taktiež nachádza rušeň 751.058, nie je zaradený v turnuse, ale na trať vychádza v čele vlakov ako náhrada za rušne 742 alebo na mimoriadne zavedené vlaky. Pred niekoľkými týždňami sa vrátil z depa Vrútky, kam bol na určitý čas zapožičaný. Dominantné postavenie v nákladnej doprave majú rušne 742, zabezpečujúce vozbu Mn vlakov na všetkých tratiach v okolí Trenčianskej Teplej. V depe sa v súčasnosti vykonávajú periodické opravy na 742.325 a 387. Novinkou oproti minulým opravám je, že rušne už nechodia na výväz motora do Dubnice nad Váhom do ZŤS Koľajové vozidlá, kam boli prepravované na Mn vlaku a ďalej s vlečkovou T448 a v závese s ďalšou 742, ktorá dotiahla rušeň s vyviazaným motorom späť. Túto cestu absolvovali napríklad rušne 742.401, 386 a 389. V súčasnosti už výväz motora vykonávajú priamo v depe pomocou žeriavu. Na posun v depe sa využívajú rušne 199 a 710. Donedávna sa v depe nachádzal aj 726.090, ten bol ale pred niekoľkými mesiacmi prevezený do Leopoldova.
Zdá sa, že motorové vozne 830 a 850 v tomto depe už svoju prácu dokončili a onedlho už ostanú na ne len spomienky a fotografie...

(21.7.2004) Aktuálny stav breznianskych rušňov 753 (a iných hnacích vozidiel)
VP Brezno je spolu s RD Zvolen už posledným depom, ktoré má v stave rušne 753 a posledným na Slovensku, ktoré tieto rušne má aj pravidelne v turnuse. Z pôvodného štvordenného turnusu (tzn. rušne jazdili bez prevádzkovej zálohy a v prípade potreby za ne jazdili rušne 751), ktorý platil pred niekoľkými rokmi, ostal už len dvojdenný s vlakmi obsluhujúcimi trate Brezno - Červená Skala (po poslednej zmene GVD už Mn vlak do Červenej Skaly nejazdí ani vo štvrtok - tzn. jazdí v pondelok až stredu a v piatok) a Brezno - Banská Bystrica. V Brezne sa v súčasnosti nachádzajú štyri "okuliarniky" - 753.053, 109, 165 a 220. V turnuse sú zaradené rušne 753.053 a 753.109, ďalšia, 753.220, tvorí prevádzkovú zálohu a posledná, 753.165, je už dlhší čas neprevádzkyschopná z dôvodu netesnosti olejového okruhu (tiekol jej olej), slúži ako zdroj náhradných dielov, a časť zariadení bola už premiestnená do 753.053 (napr. chladiaci okruh). S opravou 753.165 sa pravdepodobne nebude počítať a po spotrebovaní náhradných dielov bude zošrotovaná.
Vo VP Brezno sa ďalej nachádzajú aj dva rušne 721, jeden slúži na posune priamo v Brezne a druhý v Podbrezovej. Motorové vozne 811 boli vytlačené novými vozňami 812 a ako prevádzková záloha v Brezne slúži bývalá margecanská, neskôr zvolenská, 851.032. Už dlhú dobu nebola na trati, ale je plne prevádzkyschopná a kedykoľvek môže byť nasadená do prevádzky namiesto vozňa 812.

(4.7.2004) Požiar rušňa 753.147, stav "okuliarnikov" 750.365 a 377
1.7.2004 došlo neďaleko Bartošovej Lehôtky na trati Zvolen - Kremnica - Vrútky k požiaru zvolenského rušňa 753.147. V tento deň bol rušeň zaradený spolu so 753.256 namiesto dvojice rušňov 751 na čelo vlaku Pn 63810 Zvolen - Prievidza. Pred železničnou stanicou Bartošova Lehôtka došlo k požiaru, ktorý sa však podarilo uhasiť, ale po príchode do stanice rušeň začal opäť horieť. Pri súčasnej situácii sa dá očakávať, že s opravou tohoto rušňa sa nebude počítať a určitú dobu bude slúžiť ako zdroj náhradných dielov a následne bude zošrotovaný. Ďalšie dva dlhodobo odstavené rušne bývalého radu 753 sú v Nových Zámkoch, ide o 750.365 a 750.377. Prvý z nich má vyhorené stanovisko rušňovodiča a na jeho opravu by sa mala použiť práve 750.377. Je len otázne, či takáto oprava má význam (a teda či sa aj uskutoční), vzhľadom na dodávky nových rušňov 736 do Nových Zámkov.

(12.6.2004) Oprava "dvojičky" 131.095-096
V depe Spišská Nová Ves bola dokončená stredná oprava jednej časti "dvojičky" - 131.095. Oprava druhej časti - 131.096 ešte stále prebieha.

(29.5.2004) Zrážka na priecestí pri Pustých Úľanoch
28. mája došlo na priecestí pri Pustých Úľanoch k zrážke vlaku R 830 Ďumbier v čele s novozámockou 240.080 s osobným autom. Na rušni došlo len k miernemu poškodeniu. Po nehode bola zavedená jednokoľajná prevádzka a nákladné vlaky boli odstavované v okolitých staniciach. Na odstraňovanie následkov prišiel z Bratislavy nehodový pomocný vlak v čele s rušňom 742.313.

(25.5.2004) Zrážka vlaku s traktorom
V pondelok 24.5. došlo neďaleko Fiľakova k stretu rýchlika R 802 Gemeran, idúceho z Košíc do Bratislavy, s traktorom. Vlakovým rušňom bola zvolenská 754.082. Vlak bol v úseku Fiľakovo - Zvolen odrieknutý a v úseku Zvolen - Bratislava išiel tento vlak s náhradnou súpravou v čele s 263.007.

(6.4.2004) Vykoľajenie nákladného vozňa v Dubnici nad Váhom
V pondelok 5.4.2004 okolo 20.00 došlo na trenčianskom zhlaví železničnej stanice Dubnica nad Váhom k nehodovej udalosti - vykoľajeniu nákladného vozňa "Gags", ktorý bol zaradený v súprave nákladného vlaku, smerujúceho do Žiliny. Vlak vchádzal odbočkou na 2. staničnú koľaj, kde krátko za výhybkou došlo k vykoľajeniu. Pravdepodobnou príčinou nehody bol lom koľajnice. Na odstraňovanie následkov bol povolaný nehodový pomocný vlak zo Žiliny v čele s rušňom 771, za ktorým bol zaradený nehodový žeriav a z Trenčianskej Teplej na pomoc prišiel rušeň 742. Nakoľajovanie vozňa pokračovalo do neskorých nočných hodín, pričom bola zavedená v stanici jednokoľajná prevádzka s využitím 4. staničnej koľaje - traťová koľaj Žilina - Bratislava. Poškodená bola 2. staničná koľaj, po ktorej išiel nákladný vlak a sčasti aj 1. staničná koľaj.
    Pracovníci ŽSR a iných firiem boli operatívne nasadený na opravu poškodených koľají, pri čom im pomáhali aj pracovníci SEE - z bezpečnostných dôvodov muselo byť vypnuté a uzemnené trolejové napätie nad 1. - 3. staničnou koľajou, nakoľko tu pracoval aj bager, ktorý svojim ramenom mohol prísť pri takejto práci do kontaktu s trolejom.
    Prvým vlakom osobnej dopravy, ktorý prešiel po opravenej koľaji (aj keď len zníženou rýchlosťou 5 km/h), bol na druhý deň (6.4.2004) Os 3003 v čele s 363.137.